736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy

kdo jsme

INSPIROVÁNI DĚTMI

V centru našeho snažení a zájmu jsou děti, nikoliv pouze činnosti, úkoly, učivo a výsledky

Děti jsou našimi partnery

Víme, co udělat, aby se radovaly!

 

Respektujeme dětská přání, pocity, emoce i nálady. Děti vždy vyslechneme, tak vědí, že se na nás mohou kdykoliv obrátit. Věříme dětem a těší nás, že i ony nám. Pracujeme s vnitřní motivací dětí, která je trvalá. Řídíme se pravidly, která vytváříme spolu s dětmi. Dětem poskytují jistotu.

Pokud chceme, aby nás děti poslouchaly, musíme vědět co, jak a kdy říci. K tomu, abychom vytvořili klidnou atmosféru, nepotřebujeme zvyšovat hlas.

Umíme si ze sebe udělat legraci.

náš tým

PARTNEŘI PRO VAŠE DĚTI

Rádi představujeme osobnosti, se kterými tráví vaše děti v Mateřské škole Rohatsko čas:

Jana Šumovská

Jana Šumovská

Učitelka a ředitelka Mateřské školy Rohatsko

Kvalifikovaná učitelka s praxí a ředitelka školy. Má ráda děti, přírodu, výtvarné umění, design, fotografii a pohyb. Má zkušenosti s výukou výtvarné výchovy na střední škole, životem v zahraničí, je rovněž certifikovanou dulou. Děti ji oslovují: “Paní učitelko Jančo.”

Daniela Krejčíková

Daniela Krejčíková

Učitelka Mateřské školy Rohatsko

Kvalifikovaná učitelka s praxí a zástupkyně ředitelky. Má ráda děti, hudbu, zpěv, divadelní a herecké umění, zkrášlování interiérů a létání. Má zkušenosti s vedením pěveckého sboru a hud. kroužků. Děti ji oslovují: “Paní učitelko Dájo.”

Alena Buriánková

Alena Buriánková

Učitelka a provozní zaměstnankyně Mateřské školy Rohatsko

Kvalifikovaná učitelka, která má ráda kulturu, např. divadlo a koncerty, knihy a těší ji rozhovory s dětmi. Paní učitelka pracuje v MŠ Rohatsko na zkrácený úvazek. Děti ji oslovují: “Paní učitelko Alčo.”

Alena Brandová

Alena Brandová

Provozní zaměstnankyně Mateřské školy Rohatsko

Zkušená  zaměstnankyně, která se stará o čistotu, pořádek a úklid v celé školce. Děti ji oslovují: “Tetičko Álo.”

slovo ředitelky

Jany Šumovské

„Souhlasím s názorem našeho předního neuropatologa MUDr. Fr. Koukolíka DrSc, FCMA, že bychom měli (celá společnost) děti systematicky a zodpovědně vychovávat k mateřství, obecněji rodičovství, ke kritickému myšlení a empatii již od školky. To, že by školy jakéhokoliv stupně měly podporovat lidem vrozenou touhu poznávat, považuji za samozřejmost.”

PRINCIPY, KTERÉ SE SNAŽÍME UPLATŇOVAT

Pozitivní myšlení – ve škole vládne radostná, podporující i klidná atmosféra, děti jsou chváleny a povzbuzovány.
Respekt – učitelky respektují děti a jejich potřeby, děti se nápodobou učí být tolerantní, pochopit kamaráda a mít citlivý vztah k odlišnostem a potřebám jiných lidí.
Úcta ke všemu živému, přírodě – vedle vztahu k sobě samému a druhým lidem se děti učí pečovat o prostředí své třídy, okolí školy, vytvářejí si vztah ke své vesnici a zemi. S dětmi třídíme odpady, učíme se myslet a cítit ekologicky. Vážíme si života, respektujeme každou živou bytost a chráníme její individualitu.
Otevřenost k novým věcem – máme chuť dozvídat se nové o všem, co nás obklopuje. Vítáme nápady rodičů např. na nové projekty.
Partnerský přístup k dětem – posilování sebevědomí dětí a empatický přístup jsou významné momenty našeho programu, děti jsou našimi partnery.
Osobnost učitele – je základem úspěchu, uvědomujeme si, nakolik jsou děti ve svých životech ovlivňovány právě svými učiteli. Pracujeme na osobním růstu a zvyšování naší odbornosti.  

Rozvoj emoční inteligence – rády bychom stály na počátku úspěchu dětí v jejich dalším životě a proto pracujeme s vnitřní motivací dětí.
Samostatnost dětí – podporujeme děti v jejich individuálním růstu: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ motto M. Montessori je i naším heslem. Děti vybízíme, aby zvládaly sebe obslužné činnosti dle svých možností samostatně.
Kvalitní učební materiály – hračky převážně z přírodních materiálů, moderní didaktické pomůcky vytvářejí dobře připravené prostředí pro děti.
Prožitkové učení – vybíráme projekty blízké dětem, podnikáme návštěvy různých míst, zveme odborníky, ale i širokou veřejnost.
Dětská hra – fascinující a velmi potřebná činnost, snažíme se děti při ní nerušit, prohlubovat jejich soustředění, schopnost, kterou využijí na základní škole.
Zdravý životní styl – budování pozitivního vztahu ke svému tělu a jeho fungování, dostatek pohybu, čerstvého vzduchu a zdravého jídla jsou prvním předpokladem ke spokojenosti dětí.
Rodina chráníme rodinu a důvěřujeme rodičům

v

reference

CO O NÁS ŘÍKAJÍ RODIČE

„Jsem ráda, že Deniska je ve školce v Rohatsku. Děti má moc ráda a do školky se od začátku těší. Pozitivně vnímám, že je zde pouze jedna třída a mladší i starší děti pohromadě. Zažije si všechny stupně a postupně se od starších dětí učí a musí si najít své místo mezi nimi. Paní učitelky má ráda a je vidět, že se dětem věnují, na konci roku vždy dostaneme krabici s výtvory za celý rok. Rozhodně bych neměnila.“ Petra Radová

„S Rohatskou školkou jsem spokojena, neboť vím, že o děti je dobře postaráno. Paní učitelky jsou všechny moc milé a vstřícné. Prostory školky jsou čisté a útulné. Velmi chválím nové stravování – ověřeno synem. 🙂 Je zde pro děti zajištěno jak kulturní tak sportovní vyžití.“

Tereza Kynčlová

„Dcera se do školky každý den těší a to je pro nás s manželkou jasný důkaz, že je ve školce moc spokojená a je v supr kolektivu. Moc pěkně děkujeme všem, kdo se o naše ratolesti stará, vychovává a učí je. Děláte to moc dobře. Můžeme porovnávat se školkou v MB a tam se nám nikdy nestalo, že by nám dcera „vyčinila“, že jsme jí vyzvedli brzo. Jídlo je perfektní, všude čisto a moc pěkně a moderně zařízeno. Velké plus školky je příroda, která ji obklopuje. Ještě jednou děkujeme.“

Jan Klačko

„Rohatskou školkou mi prošly dvě děti. Na školce se mi líbí zejména individuální přístup učitelek k dětem. Vždy se jim povedlo odhadnout osobnost dítěte a zohledňovat jejich pocity a potřeby. Rohatskou školku doporučuji všem rodičům, kteří ocení malý kolektiv dětí, rodinnou a přátelskou atmosféru, vesnickou a klidnou školku, která sleduje trendy moderního vzdělávání. „

Renata Pitrová

míst ve školce pro vaše děti

spokojených absolventů

kvalifikované učitelky

hodin denní péče o děti

Kontaktujte nás

Naše adresa: Mateřská škola Rohatsko
Rohatsko 15, 294 04 Dolní Bousov

Telefon: +420 736 413 304

Email: msrohatsko@seznam.cz

Provozní doba: 6:30 – 16:00

GDPR

Mateřská škola Rohatsko spravuje agendu týkající se ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Služby pověřence pro Mateřskou školu Rohatsko: Mgr. Bc. Hana Hušková, tel. č.: 777 159 984, k zastižení na telefonu každý 1. pátek v měsíci od 16,00-17,00 hodin.