736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

vítá vás

MATEŘSKÁ ŠKOLA S HRÁTKY S TENISEM

Naše školka je místem, které připravuje děti na život, nikoliv pouze na vstup do školy

RODINNÁ – PŘÍRODNÍ – VESNICKÁ – KLIDNÁ – BEZPEČNÁ –  SPORTOVNÍ – MODERNÍ 

Co nabízíme vašim dětem

MŠ Rohatsko

je státní škola s kapacitou 26 dětí, vybavená moderními pomůckami a hračkami převážně z přírodních materiálů. Škola zahájila provoz v roce 2011, zřizovatelem je obec Rohatsko. Školné je 500,- Kč měsíčně. V mateřské školce pracují čtyři kvalifikované učitelky a dvě provozní zaměstnankyně. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem: „Krásná cesta.”

Najdete nás na adrese: 

Mateřská škola Rohatsko

Rohatsko 15, 294 04 Dolní Bousov

Zavolat můžete na telefon: +420 736 413 304

Email: skolka@msrohatsko.cz

Provozní doba: 6:30 – 16:00

Inspirováni životem

Naše škola je místem, které připravuje na život, nikoliv pouze na vstup do školy. Respektujeme dětská přání, pocity, emoce i nálady. Děti vždy vyslechneme, tak vědí, že se na nás mohou kdykoliv obrátit. Věříme dětem a těší nás, že i ony nám. Pracujeme s vnitřní motivací dětí, která je trvalá.

Jsme místem, které by se rádo stalo druhým domovem pro děti, zaměstnance i rodiče.

Jsme také školka:
ZDRAVÁ – máme nejen zdravé a výborné jídlo, ale také hodně pohybu na čerstvém vzduchu a pozitivní myšlení.
PŘÍRODNÍ – jsme blízko farmy a lesa, myslíme a jednáme ekologicky.
RODINNÁ – ve třídě je nás akorát, menší počet dětem svědčí.
VESNICKÁ – máme rádi tradice, udržujeme je.
KLIDNÁ – komunikujeme klidně, chováme se k sobě s citem.
BEZPEČNÁ – bezpečí dětí je pro nás prioritou, na výlety jezdíme pouze s autobusy s bezpečnostními pásy.
SPORTOVNÍ – učíme se hrát tenis, denně cvičíme.
MODERNÍ – sledujeme nové trendy, jdeme s dobou a máme výborný feedback od učitelek ze ZŠ v okolí.

Naše vize

Naším cílem je spokojené, zdravé dítě, které má rádo sebe i svět. Přejeme si spoluvytvářet mateřskou školu, která bude poskytovat kvalitní laskavou výchovně vzdělávací péči dětem předškolního věku. Též dávat jistotu rodičům, že je o jejich děti profesionálně postaráno, že se vhodně rozvíjejí ve společnosti svých kamarádů a jejich rodinná výchova je tak rozumně a s láskou doplňována. Být spolehlivou, nápaditou a samostatnou školou, která všestranně připraví děti na vstup do dalšího života.

Co děláme celý den

 

Scházíme se, hrajeme si, vypravujeme prožitky, tvoříme a posloucháme písničky a pohádky

Školní vzdělávací program | Školní řád

Dopolední aktivity    hrajeme si, poznáváme nové věci, básničky, písničky, společně se vítáme v kruhu, protahujeme tělo – denně cvičíme zdravotně preventivní cviky, hrajeme pohybové hry (8,30-9,00), svačíme (9,00-9,30), pokračujeme v práci na projektech, v tvůrčích aktivitách, prožitkovém učení a jdeme ven (10,00-12,00), povinné vzdělávání (8,30-12,30)

 

Obědváme (12,00-12,30)

Odcházíme domů po obědě (12,30-12,45)

 

Odpolední aktivity  –  připravujeme se na odpočinek, odpočíváme, hrajeme relaxační hry, posloucháme pohádky, spíme nebo se věnujeme klidnějším činnostem a hrám či přípravě na školu (12,30-14,00), hrajeme si v herně nebo jdeme ven (podle počasí), svačíme (14,00-15,00)

Loučíme se a jdeme domů (14,00-16,00)

v

reference

CO ŘÍKAJÍ O SVÉ ŠKOLCE DĚTI

„Ve školce se mi líbí, že tady můžu dělat kliky. A hraju si s kamarádama.“

Matoušek

5 let

„Naši školku mám ráda, protože je barevná, máme růžové oblečky na panenky a kočárek.“

Jasmínka

6 let

„Líbí se mi tady salónek, kočárek, koníci, panenky, autíčka, nářadí, kuchyňka, krámek….(po pár minutách)…a koníci.“

Alička

3 roky

Aktuálně ze školky

Co právě děláme, na co se těšíme, čím žijeme? Podívejte se…

První den ve školce

První den ve školce

Náš první den ve školce byl báječný! Všichni přišli zvesela, neukápla ani slzička. Pravda, máme letos maličko nových dětí, ale stejně, léto bylo dlouhé....a u maminek v náručí, s rodiči u moře nebo na výletě s babičkou a dědečkem, je to stejně vždycky lepší. Děti,...

číst více

míst ve školce pro vaše děti

spokojených dětí

kvalifikované učitelky

hodin denní péče o děti

Kontaktujte nás

Naše adresa: Mateřská škola Rohatsko
Rohatsko 15, 294 04 Dolní Bousov

Telefon: +420 736 413 304

Email: skolka@msrohatsko.cz

Provozní doba: 6:30 – 16:00

GDPR

Mateřská škola Rohatsko spravuje agendu týkající se ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Služby pověřence pro Mateřskou školu Rohatsko: Mgr. Bc. Hana Hušková, tel. č.: 777 159 984, k zastižení na telefonu každý 1. pátek v měsíci od 16,00-17,00 hodin.