736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

DOKUMENTY A FORMULÁŘE

INSPIROVÁNI RODIČI
Jak přihlásÍTE dítě k nám do školky

Stačí se s námi spojit včas

Zavolejte, pošlete email nebo se zastavte. Pro přijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání potřebujeme vyplněnou přihlášku a vaši účast při zápisu. V letošním roce bude zápis probíhat dne 3.5. 2023 od 15,30 do 16,30 hodin v budově MŠ.  Budeme přijímat 2 děti. Dobrou zprávu máme pro zájemce již pro následující školní rok 2024-2025, kdy budeme mít volných míst dostatek, totiž až 13 míst. 

Žádost je možno podat nejlépe osobně, případně poštou, dat. schránkou nebo e-mailem s uzn. el. podpisem. Účastníci zápisu mají právo nahlédnout do spisu dne 4.5. 2023 od 10,00 do 10,30 hodin.

V případě volné kapacity přijímáme děti i během školního roku. O dalším postupu vás budeme rádi informovat osobně.

Zápis probíhá každoročně v průběhu prvních 14 dnů v květnu. Přesný termín zveřejňujeme s předstihem na webu, písemně na vstupních dveřích do MŠ, případně na vývěsce obce. Pokud nám v dubnu zavoláte, rádi vám poradíme se vším, co budete k zápisu potřebovat. Rozhodně nezapomeňte na vyplněnou přihlášku, občanský průkaz a rodný list dítěte.

Kritéria pro přijetí

Děti přijímáme podle následujících kritérií:

Přednostně jsou přijímány:

 1. Děti s trvalým pobytem na Rohatsku (spádová škola) podle věku od nejstarších po nejmladší, od tří let.

2. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší, od tří  let.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Nenabízíme zázraky. Děláme obyčejné věci neobyčejným způsobem. Dáváme dostatek prostoru dětské hře, která je fascinující.

Každé z dětí je pestrobarevným drahokamem v mozaice naší školkové rodiny. Každému z dětí vytváříme díky našemu programu předpoklady pro vznik jistého místa ve skupině svých kamarádů, ve třídě MŠ, ale i ZŠ a v dalším životě. Radujeme se ze světa, do kterého patříme.

Celý ŠVP najdete na tomto ODKAZU

ŠKOLNÍ ŘÁD

Řídíme se pravidly, která vytváříme spolu s dětmi. Dětem poskytují jistotu.

Školní řád vymezuje práva a povinnosti všech lidí ve školce tak, aby se nám v ní společně dobře “žilo”.

Aktuální celé znění školního řádu najdete na tomto ODKAZU

míst ve školce pro vaše děti

spokojených dětí

kvalifikované učitelky

hodin denní péče o děti

Kontaktujte nás

Naše adresa: Mateřská škola Rohatsko
Rohatsko 15, 294 04 Dolní Bousov

Telefon: +420 736 413 304

Email: skolka@msrohatsko.cz

Provozní doba: 6:30 – 16:00

GDPR

Mateřská škola Rohatsko spravuje agendu týkající se ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Služby pověřence pro Mateřskou školu Rohatsko: Mgr. Bc. Hana Hušková, tel. č.: 777 159 984, k zastižení na telefonu každý 1. pátek v měsíci od 16,00-17,00 hodin.