736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

DOKUMENTY A FORMULÁŘE

INSPIROVÁNI RODIČI
Jak přihlásÍTE dítě k nám do školky

Stačí se s námi spojit včas

 Zavolejte, pošlete email nebo se zastavte. Pro přijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání potřebujeme vyplněnou přihlášku a vaši účast při zápisu. V letošním roce bude zápis probíhat dne 3.5. 2022 od 15,30 do 16,30 hodin v budově MŠ.  Budeme přijímat 4 děti.

Žádost je možno podat nejlépe osobně, případně poštou, dat. schránkou nebo e-mailem s uzn. el. podpisem. Účastníci zápisu mají právo nahlédnout do spisu dne 4.5. 2022 od 10,00 do 10,30 hodin.

V případě volné kapacity přijímáme děti i během školního roku. O dalším postupu vás budeme rádi informovat osobně.

Zápis probíhá každoročně v průběhu prvních 14 dnů v květnu. Přesný termín zveřejňujeme s předstihem na webu, písemně na vstupních dveřích do MŠ, případně na vývěsce obce. Pokud nám v dubnu zavoláte, rádi vám poradíme se vším, co budete k zápisu potřebovat. Rozhodně nezapomeňte na vyplněnou přihlášku, občanský průkaz a rodný list dítěte.

Kritéria pro přijetí

Děti přijímáme podle následujících kritérií:

1. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem.

 2. Děti s trvalým bydlištěm na Rohatsku (spádová škola) podle věku od nejstarších po nejmladší, zpravidla od tří let.

3. Děti s trvalým bydlištěm v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší, zpravidla od tří  let.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Nenabízíme zázraky. Děláme obyčejné věci neobyčejným způsobem. Dáváme dostatek prostoru dětské hře, která je fascinující.

Každé z dětí je pestrobarevným drahokamem v mozaice naší školkové rodiny. Každému z dětí vytváříme díky našemu programu předpoklady pro vznik jistého místa ve skupině svých kamarádů, ve třídě MŠ, ale i ZŠ a v dalším životě. Radujeme se ze světa, do kterého patříme.

Celý ŠVP najdete na tomto ODKAZU

ŠKOLNÍ ŘÁD

Řídíme se pravidly, která vytváříme spolu s dětmi. Dětem poskytují jistotu.

Školní řád vymezuje práva a povinnosti všech lidí ve školce tak, aby se nám v ní společně dobře “žilo”.

Aktuální celé znění školního řádu najdete na tomto ODKAZU

míst ve školce pro vaše děti

spokojených dětí

kvalifikované učitelky

hodin denní péče o děti

Kontaktujte nás

Naše adresa: Mateřská škola Rohatsko
Rohatsko 15, 294 04 Dolní Bousov

Telefon: +420 736 413 304

Email: skolka@msrohatsko.cz

Provozní doba: 6:30 – 16:00

GDPR

Mateřská škola Rohatsko spravuje agendu týkající se ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Služby pověřence pro Mateřskou školu Rohatsko: Mgr. Bc. Hana Hušková, tel. č.: 777 159 984, k zastižení na telefonu každý 1. pátek v měsíci od 16,00-17,00 hodin.