736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

kdo jsme

INSPIROVÁNI DĚTMI

V centru našeho snažení a zájmu jsou děti, nikoliv pouze činnosti, úkoly, učivo a výsledky

Děti jsou našimi partnery

Víme, co udělat, aby se radovaly!

 

Respektujeme dětská přání, pocity, emoce i nálady. Děti vždy vyslechneme, tak vědí, že se na nás mohou kdykoliv obrátit. Věříme dětem a těší nás, že i ony nám. Pracujeme s vnitřní motivací dětí, která je trvalá. Řídíme se pravidly, která vytváříme spolu s dětmi. Dětem poskytují jistotu.

Pokud chceme, aby nás děti poslouchaly, musíme vědět co, jak a kdy říci. K tomu, abychom vytvořili klidnou atmosféru, nepotřebujeme zvyšovat hlas.

Umíme si ze sebe udělat legraci.

náš tým

PARTNEŘI PRO VAŠE DĚTI

Rádi představujeme osobnosti, se kterými tráví vaše děti v Mateřské škole Rohatsko čas:

Jana Šumovská

Jana Šumovská

Učitelka a ředitelka Mateřské školy Rohatsko

Kvalifikovaná učitelka s praxí a ředitelka školy. Má ráda děti, přírodu, výtvarné umění, design, fotografii a pohyb. Má zkušenosti s výukou výtvarné výchovy na střední škole, životem v zahraničí, je rovněž certifikovanou dulou. Děti ji oslovují: “Paní učitelko Jančo.”

Daniela Krejčíková

Daniela Krejčíková

Učitelka Mateřské školy Rohatsko

Kvalifikovaná učitelka s praxí a zástupkyně ředitelky. Má ráda děti, hudbu, zpěv, divadelní a herecké umění, zkrášlování interiérů a létání. Má zkušenosti s vedením pěveckého sboru a hud. kroužků. Děti ji oslovují: “Paní učitelko Dájo.”

Kateřina Křečková

Kateřina Křečková

Učitelka Mateřské školy Rohatsko

Kvalifikovaná učitelka s praxí a zkušenostmi z výborných mateřských škol. Má ráda děti, hudbu, hru na hudební nástroje,  svou rodinu a dům s rozkvetlou zahradou plnou motýlů. Děti ji oslovují: „Paní učitelko Káťo.“

Martina Lukáčová

Martina Lukáčová

Učitelka Mateřské školy Rohatsko

 Kvalifikovaná učitelka s praxí (t.č. na MD). Má ráda děti, pohybové hry, tanec, Moravu a svou rodinu. Zástup zajišťuje kvalifikovaná p.učitelka Nela Preisová. Děti ji oslovují: „Paní učitelko Nelčo.“

Alena Brandová

Alena Brandová

Provozní zaměstnankyně Mateřské školy Rohatsko

  Zkušená zaměstnankyně (t.č. v PN), která se stará o pořádek v celé školce, především o chod školní jídelny. Zástup zajišťuje paní Johana Vančová. Děti ji oslovují: “Tetičko Johanko.”

slovo ředitelky

Jany Šumovské

„Souhlasím s názorem našeho předního neuropatologa MUDr. Fr. Koukolíka DrSc, FCMA, že bychom měli (celá společnost) děti systematicky a zodpovědně vychovávat k mateřství, obecněji rodičovství, ke kritickému myšlení a empatii již od školky. To, že by školy jakéhokoliv stupně měly podporovat lidem vrozenou touhu poznávat, považuji za samozřejmost.”

PRINCIPY, KTERÉ SE SNAŽÍME UPLATŇOVAT

Pozitivní myšlení – ve škole vládne radostná, podporující i klidná atmosféra, děti jsou chváleny a povzbuzovány.
Respekt – učitelky respektují děti a jejich potřeby, děti se nápodobou učí být tolerantní, pochopit kamaráda a mít citlivý vztah k odlišnostem a potřebám jiných lidí.
Úcta ke všemu živému, přírodě – vedle vztahu k sobě samému a druhým lidem se děti učí pečovat o prostředí své třídy, okolí školy, vytvářejí si vztah ke své vesnici a zemi. S dětmi třídíme odpady, učíme se myslet a cítit ekologicky. Vážíme si života, respektujeme každou živou bytost a chráníme její individualitu.
Otevřenost k novým věcem – máme chuť dozvídat se nové o všem, co nás obklopuje. Vítáme nápady rodičů např. na nové projekty.
Partnerský přístup k dětem – posilování sebevědomí dětí a empatický přístup jsou významné momenty našeho programu, děti jsou našimi partnery.
Osobnost učitele – je základem úspěchu, uvědomujeme si, nakolik jsou děti ve svých životech ovlivňovány právě svými učiteli. Pracujeme na osobním růstu a zvyšování naší odbornosti.  

Rozvoj emoční inteligence – rády bychom stály na počátku úspěchu dětí v jejich dalším životě a proto pracujeme s vnitřní motivací dětí.
Samostatnost dětí – podporujeme děti v jejich individuálním růstu: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ motto M. Montessori je i naším heslem. Děti vybízíme, aby zvládaly sebe obslužné činnosti dle svých možností samostatně.
Kvalitní učební materiály – hračky převážně z přírodních materiálů, moderní didaktické pomůcky vytvářejí dobře připravené prostředí pro děti.
Prožitkové učení – vybíráme projekty blízké dětem, podnikáme návštěvy různých míst, zveme odborníky, ale i širokou veřejnost.
Dětská hra – fascinující a velmi potřebná činnost, snažíme se děti při ní nerušit, prohlubovat jejich soustředění, schopnost, kterou využijí na základní škole.
Zdravý životní styl – budování pozitivního vztahu ke svému tělu a jeho fungování, dostatek pohybu, čerstvého vzduchu a zdravého jídla jsou prvním předpokladem ke spokojenosti dětí.
Rodina chráníme rodinu a důvěřujeme rodičům

v

reference

CO O NÁS ŘÍKAJÍ RODIČE

„Jsem ráda, že Deniska je ve školce v Rohatsku. Děti má moc ráda a do školky se od začátku těší. Pozitivně vnímám, že je zde pouze jedna třída a mladší i starší děti pohromadě. Zažije si všechny stupně a postupně se od starších dětí učí a musí si najít své místo mezi nimi. Paní učitelky má ráda a je vidět, že se dětem věnují, na konci roku vždy dostaneme krabici s výtvory za celý rok. Rozhodně bych neměnila.“
Petra Radová

„S Rohatskou školkou jsem spokojena, neboť vím, že o děti je dobře postaráno. Paní učitelky jsou všechny moc milé a vstřícné. Prostory školky jsou čisté a útulné. Velmi chválím nové stravování – ověřeno synem. 🙂 Je zde pro děti zajištěno jak kulturní tak sportovní vyžití.“

Tereza Kynčlová

„Dcera se do školky každý den těší a to je pro nás s manželkou jasný důkaz, že je ve školce moc spokojená a je v supr kolektivu. Moc pěkně děkujeme všem, kdo se o naše ratolesti stará, vychovává a učí je. Děláte to moc dobře. Můžeme porovnávat se školkou v MB a tam se nám nikdy nestalo, že by nám dcera „vyčinila“, že jsme jí vyzvedli brzo. Jídlo je perfektní, všude čisto a moc pěkně a moderně zařízeno. Velké plus školky je příroda, která ji obklopuje. Ještě jednou děkujeme.“

Jan Klačko

„Rohatskou školkou mi prošly dvě děti. Na školce se mi líbí zejména individuální přístup učitelek k dětem. Vždy se jim povedlo odhadnout osobnost dítěte a zohledňovat jejich pocity a potřeby. Rohatskou školku doporučuji všem rodičům, kteří ocení malý kolektiv dětí, rodinnou a přátelskou atmosféru, vesnickou a klidnou školku, která sleduje trendy moderního vzdělávání. „

Renata Pitrová

CO O NÁS ŘÍKAJÍ DRUZÍ

Školka na Rohatsku je jednoduše milé místo s příjemnou domácí atmosférou. Na fotografování dětí se tam vždycky velmi těším. Paní učitelky mluví na děti vlídně, vytvářejí pohodu a vymýšlejí pro děti spoustu netradičních aktivit. Je to jediná školka s tenisem, kterou znám. Cítím tu  i přátelské vztahy mezi zaměstnanci, vstřícnost, otevřenost a profesionalitu. Takovou školku bych přála všem dětem.“

Milena Hlubučková

Fotografka

Krásné představení v MŠ Rohatsko! Malá školka, diváků bylo jen asi 15, ale s krásnou klidnou atmosférou. Láskyplný vztah učitelek byl skoro hmatatelný. ❤️“

Členové souboru

Divadlo Puk

„Jezdím se svou divadelní společností do mateřských škol po celém Česku již mnoho let. Do školky na Rohatsko jezdím ale obzvlášť ráda, protože je tu pěkné prostředí pro děti, přátelská a otevřená atmosféra. Děti jsou vedeny nezvykle  klidným a hlavně pozitivním způsobem.“

Ivana Lhotáková

míst ve školce pro vaše děti

spokojených dětí

kvalifikované učitelky

hodin denní péče o děti

Kontaktujte nás

Naše adresa: Mateřská škola Rohatsko
Rohatsko 15, 294 04 Dolní Bousov

Telefon: +420 736 413 304

Email: skolka@msrohatsko.cz

Provozní doba: 6:30 – 16:00

GDPR

Mateřská škola Rohatsko spravuje agendu týkající se ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Služby pověřence pro Mateřskou školu Rohatsko: Mgr. Bc. Hana Hušková, tel. č.: 777 159 984, k zastižení na telefonu každý 1. pátek v měsíci od 16,00-17,00 hodin.