736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

„A teď zkusíme běhat mezi míčky, děti, představte si, že to jsou třeba spící žáby. Jestli se probudí, začnou kvááákat!“ Takovou bezvadnou a legrační tenisovou hru nám připravil trenér Vašek Bacovský. A mnoho dalších. A taky nás hezky pochválil. První tenisovou školku jsme si jednoduše skvěle užili. Děkujeme ti, trenére, těšíme se na příští lekci!