736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

Děkujeme Vám za skvělou spolupráci v roce 2019. Naše školka díky mnoha bezvadným a nápomocným lidem vzkvétá a je vyhledávaným zařízením. Velmi si toho vážíme. Níže si můžete přečíst naše poděkování, které se  stalo již tradičním….

Vánoce-poděkování 2019