736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

Máte rádi divadlo? My ano! Ve středu 25.9. 2019 k nám jedno přijede. Jmenuje se Koloběžka a přiveze pohádku: Oslíčku, otřes se! Doufáme, že se nebudeme třást strachy, ale smíchy! Začínáme po svačince…Přijďte všichni.