736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

Pokračování mezinárodního programu masáží MISP proběhlo ve středu 22.1. 2020 ve velmi příjemné, poklidné a milé atmosféře. Děti se chovaly jako skuteční profesionálové. Moc je chválíme a děkujeme milé lektorce Hance Vybíralové….Užili jsme si to a těšíme se na příště! Rodičové, hned odpo to na vás vyzkoušíme. Těšíte se?