736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

Přestože jsme nestihly vyfotit všechny momenty ze setkání s vámi v posledních dnech před létem, milí rodiče, vezte, že nás potešilo každé milé slovo, velká vlna podpory, každá drobnost či podání ruky, úsměv. Děkujeme vám. Vysvědčení od tebe, Ráďo, nás opravdu dostalo Červené srdce

 

Poděkování