736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

„Teda, ta to umí, je faákt dobrá!“: pronesl Kubík po vystoupení mažoretky Sabči. Moc jsme si to užili. Jen stále nechápeme, jak to dělá s tou hůlkou.