736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

Jú, to je barev! Volají děti při hře s pestrobarevnými listy. A co to tu voní? No přeci naše společně vyrobené křížaly! A co vyrobíme z těch kaštanů, žaludů a šípků? Hádejte….