736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

Budeme moc rády, pokud svou školku podpoříte finančním příspěvkem. V době koronakrize, kdy byla školka bez příjmů ze školného, jsme zaznamenaly mnoho vstřícných nabídek na finanční podporu od vás, rodičů. Tyto reakce nás moc potěšily. Už víme, co pro vaše děti do školky pořídíme. Nový koberec do herničky nebo dovybavení a hračky na zahrádku. I malé částky v řádu stokorun udělají velkou službu. Vám všem, kteří se rozhodnete přispět, velmi děkujeme. Pokud máte i jiný nápad, jak nás podpořit, sem s ním…..

Před zasláním sponzorského daru a pro další informaci např. k vystavení dokladu nebo darovací smlouvy volejte, prosím: 603 733 813.

Číslo účtu MŠ: 43-9959800287/0100  uveďte poznámku: DAR a své PŘÍJMENÍ.

Děkujeme vám.

PS: Dar ve výši 1000,-Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu.