736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

Ať je pro Vás nadcházející rok rokem dobrých zpráv a všichni jste zdrávi. Děkujeme Vám všem za podporu a výbornou spolupráci!