736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

Už za týden! Ve čtvrtek 18.2. 2021 se bude konat karneval ve školce. Přijďte v maskách, my přijdeme taky. Kdoví, jestli nás poznáte…..