736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

Setkání s rodiči a jejich dětmi u zápisu bylo velmi milé a proběhlo v přátelské atmosféře. Potěšilo nás, jak pozitivně naši školku rodiče vnímali a jak hodnotili náš přístup. Některé děti jsme z kapacitních důvodů nemohli přijmout, ale věříme, že to vyjde příště. Na nové děti se už teď moc těšíme.

Rozhodnuti.pdf