736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

V úterý 3.5. 2022 od 15,30 hodin se bude konat zápis do naší školky. Budeme přijímat 4 děti, přednostně ty, které mají trvalé bydliště na Rohatsku. Více informací na dveřích Mateřské školy Rohatsko a nebo zde: https://msrohatsko.cz/dokumenty-formulare/  V odkazu naleznete  přihlášku k předškolnímu vzdělávání a informaci o tom, co mít s sebou k zápisu….