736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

Vážení rodiče,

zápis do naší školky proběhne v termínu od 2.5. do 12. 5. 2020, dle pokynů MŠMT bez přítomnosti rodičů i dětí. Žádosti je možné podávat i před tímto datem. Přijímání žádostí bude ukončeno dne 12.5. 2020 v 16,00 hodin, rodiče budou s výsledky přijímacího řízení seznámeni v nejrychlejším možném termínu. V tomto kalendářním roce nebude potřeba navštěvovat dětského lékaře pro potvrzení o očkování.  Dále informujeme rodiče, že v naší škole je pro školní rok 2020/2021 poměrně velké množství volných míst. Přijímáme děti již od 2 let. Vedení školy je připraveno pomoci všem zájemcům s náležitostmi k zápisu. Neváhejte nás kontaktovat na telefonu: 736413304, případně: 603733813 nebo emailem: msrohatsko@seznam.cz.

Jak postupovat?

1.Vytisknout a vyplnit žádost k předškolnímu vzdělávání (viz níže).

2.Vytisknout a podepsat prohlášení o řádném očkování dítěte (viz níže).

3.Vytvořit kopii seznamu provedených očkování z očkovacího průkazu dítěte.

4.Vytvořit kopii rodného listu dítěte.

Všechny tyto 4 dokumenty vhodit v obálce do naší poštovní schránky nebo poslat poštou na naši adresu: Mateřská škola Rohatsko, Rohatsko 15, 29404 Dolní Bousov. Možné je rovněž využít naše datové schránky: pwqqt52 nebo naši emailovou adresu, ale pouze s elektronickým podpisem všech doložených dokumentů.

Děkujeme, že jste si vybrali naši školku.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020

Čestné prohlášení k očkování