736 413 304 - omlouvání dětí a odhlašování stravy skolka@msrohatsko.cz

Těšíme se na pořad o hudbě a muzicírování s představením mnoha tradičních i exotických hudebních nástrojů. Všechny pořádně vyzkoušíme 6.3.2019.